Menu

Skaitmeninė savaitė Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete

Would you like to have it in your language?
Please note that this is machine translation and some mistakes are possible.

Type of the event: Discussion/Debate/meeting

Online or offline: Online

Main theme/focus: Basic Digital Skills / Media Literacy

Date time start: 22/03/2021 08:00

Date time end: 26/03/2021 16:00

Number of hours: 10

Country: Lithuania

Region: Vilnius

City/Town: Vilnius

Organisation: Vilniaus kolegija

Address of the event: Studentų gatvė 39a, Vilnius, Lietuva

Url of the event: https://pdf.viko.lt/skaitmenine-savaite-pedagogikos-fakultete-2/

Tag or keywords: Socialinis darbas, Lietuvių gestų kalbos vertimas

Responsible (trainer/organizer): Gintarė Dzindzalietienė ir Renata Kondratavičienė

Email of the organiser: r.kondrataviciene@pdf.viko.lt

Phone of the organiser: +37066696656

Target Group: University/college students

Number of participants: 50

Short description of the event:

Skaitmeninės savaitės renginiai vyko ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete. Jau metai kaip gyvename COVID-19 pandemijos sąlygomis, kurios pakeitė pasaulį. Daugelio mūsų įprastą darbo / mokymosi vietą fakultete pakeitė darbas iš namų. Socialinio darbo ir Lietuvių gestų kalbos vertimo studentai diskutavo tema „Ko išmokome pandemijos sąlygomis?“. Studentų patirtį, nuomones bei lūkesčius galima rasti čia.

Skaitmeninius duomenis šiais laikais dažniausiai saugome „Debesyse“, todėl svarbu žinoti pagrindinius dalykus bei principus, kaip tai daryti saugiai. Socialinio darbo studentai pagilino Debesų kompiuterijos naudojimo socialiniame darbe žinias ir įgūdžius. Debesijoj kūrė pristatymus, atliko tyrimus šiomis temomis: „Stresas socialiniame darbe ir jo įveikimas“; „Sutrikimai dėl narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo“; „Patyčios mokykloje“; „Pabėgėlių problemos integruojantis Lietuvoje“; „Smurtas prieš vaikus“. 

Pradinio ugdymo ir Vaikystės pedagogikos studentai kūrė ateities mokyklos viziją ir mokyklos logotipus aplinkoje www.tinkercad.com, kvietimus vaikams į vasaros stovyklą www.canva.com. Studentų kūryba galima pasidžiaugti čia.

Lietuvių gestų kalbos vertimo studentai pagilino gyvenimo aprašymo (CV) kūrimo platformoje www.europass.com  įgūdžius.

Pradinio ugdymo pedagogikos absolventės Ernesta Vasyliūtė ir Evita Baltakytė skaitmeninio raštingumo pamokos metu organizavo protmūšį „Aš ir internetas“. Taip pat paruošė mokinius dalyvauti Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ir VšĮ „Mokslo šviesa“ organizuojamoje kūrybinių darbų parodoje „Skaitmeninis Velykų margutis 2021“. Daugiau informacijos apie šią parodą galima rasti čia.

Photos from the event:

The event is: Completed