Menu

Innovative Museums for a Digital Europe

Would you like to have it in your language?
Please note that this is machine translation and some mistakes are possible.

Type of the event: Promo event (press-conference; briefing; campaign launch; awareness-raising event)

Online or offline: Online

Main theme/focus: Basic Digital Skills / Media Literacy

Main theme/focus: Enhancing digital skills / Digital inclusion / Accessibility

Date time start: 06/04/2022 17:00

Date time end: 14/04/2022 18:00

Number of hours: 1

Country: Turkey

Region: Marmara

City/Town: İstanbul

Organisation: İÜ-Cerrahpaşa

Address of the event: Üniversite, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Bağlariçi Caddesi No:7, 34320 Avcılar/İstanbul, Türkiye

Url of the event: https://innomade.org/

Social media: https://www.instagram.com/innomade2022/

Tag or keywords: digitaleurope, museums, turkey, culturalheritage

Responsible (trainer/organizer): Sibel Yalı

Email of the organiser: sibel.yali@ogr.iu.edu.tr

Phone of the organiser:

Target Group: Trainers/teachers

Number of participants: 100

Photos from the event:

The event is: Completed

Short description of the event:

The InnoMaDE project is about research, innovation and cultural heritage. For many in 21st century Europe, museums have capacity to improve the competencies of educators and education staff. This capacity is enormously rich and has the potential to address digital transformation through development of digital readiness and resilience if they are supported in the frame of digital skills of the related staff. In the frame of this project we ask these questions below:

  • How can museums renew and remake themselves especially during and after covid19?
  • How should an increasingly “lonely” society use museums under covid19 conditions?
  • How can museums become closer to its adult audiences in the frame of innovation, digital skills, art and creative industries?
  • What are the new technologies in representing and promoting museums?
  • How can museums be a force in the new EU economy?

The InnoMaDE would like to answer these questions by drawing together 3 partners from Denmark and Turkey, experts from research universities, creative business networks and museums. Its interdisciplinary team would like to research the context of innovation in which European museums require, its implications for future museum practices together with cultural, financial, educational and technical frameworks to be put in place for the benefit of educators and related adult education staff in the digital age.

In order to do so a case study, a training and a communication and dissemination program would be launched.

**

İÜ-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim TURAN koordinatörlüğünde, Pera Müzesi ve Creative Business Network Denmark işbirliğinde hazırlanan “Innovative Museums for a Digital Europe” başlıklı proje, Erasmus+ çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir.

Dijital Bir Avrupa için Yenilikçi Müzeler (InnoMaDE) kapsamında yürütülecek proje, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde kültürel-yaratıcı inisiyatif ve girişimleri, ARAŞTIRMA, TOPLULUK geliştirme ve EĞİTİM faaliyetleri üzerinden birbirine bağlamayı hedeflemektedir.

Projenin araştırma faaliyetleri, Avrupa müzelerinin gelişiminde dijital dönüşümün ve sosyal medyanın rolü ile müzelerin Türkiye’deki dönüştürücü potansiyeline odaklanmaktadır. Bu çerçevede yapılacak araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranması planlanmaktadır:

  • Müzeler inovasyon, dijital beceriler, sanat ve yaratıcılık endüstrileri çerçevesinde bireylere nasıl yakınlaşabilir?
  • Özellikle covid19 sürecinde ve sonrasında müzeler kendilerini nasıl yenileyebilir?
  • Giderek daha “yalnız”laşan bir toplumda, bireyler müzelerden nasıl yararlanabilir?
  • Müzeleri temsil etme ve tanıtmada yeni teknolojiler nelerdir?
  • Müzeler, yeni ekonomide nasıl bir fark yaratabilir?

Uluslararası çevrimiçi tematik webinarlar, atölye çalışmaları ve sertifikalı bir eğitim programı da projenin yaygınlaştırma faaliyetleri arasında yer almaktadır.