Menu

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs. Autorizēta bibliotēkas sistēmas lietošana.

Would you like to have it in your language?
Please note that this is machine translation and some mistakes are possible.

Type of the event: Workshop/training

Main theme/focus: Basic Digital Skills / Media Literacy

Main theme/focus: Enhancing digital skills / Digital inclusion / Accessibility

Date time start: 21/03/2022 10:00

Date time end: 24/03/2022 19:00

Number of hours: 1

Country: Latvia

Region: Zemgale

City/Town: Jelgava

Organisation: Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Address of the event: Akadēmijas iela 26, Jelgava, Latvia

Target Group: General public

Number of participants: 3

Photos from the event:

The event is: Completed

Short description of the event:

Informācijas meklēšana elektroniskajā kopkatalogā. Apmācība grāmatu rezervēšanā, izsnieguma termiņa pagarināšanā u.c.